Tin tức

Đối với các công ty nước ngoài đang tìm kiếm những nơi sản xuất với chi phí rẻ, Việt Nam được xem như là một thay thế tất yếu cho Trung Quốc. Điều này là do sự gia tăng chi phí phải trả cho lực lượng lao động; thuế áp đặt lên các công ty ngoại quốc tăng, những khó khăn khi làm việc trong môi trường làm việc ở Trung Quốc.

Tuy nhiên về lâu dài, các công ty đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam sẽ đối mặt với lực lượng lao động thiếu kỹ năng.

Để khắc phục sự bất lợi này cho thị trường lao động Việt Nam, Green Speed Group đã thiết lập một trung tâm huấn luyện trong công ty chi nhánh STV EDUCATION để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

March 4, 2016

Dịch vụ thuê ngoài tại Việt Nam

Đối với các công ty nước ngoài đang tìm kiếm những nơi sản xuất với chi phí rẻ, Việt Nam được xem như là một thay […]
March 4, 2016

8 nguyên tắc quản lý SX hiệu quả để tăng trưởng công việc kinh doanh của bạn.

Từ “ cải tiến” trong hoạt động sản xuất có ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Một số định nghĩa là chi phí hay tồn […]
March 2, 2016

8 lãng phí

Lãng phí là bất cứ bước thực hiện hay hành động nào trong một quá trình sản xuất không cần thiết để hoàn thành quá trình […]