GRSC ADVANTAGE

- Tăng trưởng liên tục ở mức hai con số. GRSC ghi nhận doanh thu năm 2019 đạt 920 tỷ đồng (Tăng trưởng 137% so với năm 2018). - Nhận đầu tư từ Tập đoàn UT Nhật Bản (Doanh thu 911 Mio năm 2019) và thiết lập quan hệ đối tác - Dòng tiền dương từ Hoạt động kinh doanh và đầu tư
90% Khách hàng của chúng tôi là các Công ty Đa quốc gia. Hầu hết khách hàng của chúng tôi là đối tác của chúng tôi 70% đã làm việc với GRSC từ hơn 3 năm trở lại đây. - Khách hàng 10 năm: Nestle, Perfetti Van Melle - Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hàng năm -> KPI chính của Chủ đầu tư dự án - Vượt 60% so với kỳ vọng
Công nghệ 4.0 trong Quản lý Nhân sự: Hồ sơ nhân viên, Thông tin tính lương, Quản lý công việc và Báo cáo - Giải pháp CNTT cho các Dự án Gia công phần mềm tại hiện trường (Tuyển dụng, Đào tạo, Bảng điều khiển Báo cáo) - Hỗ trợ 24/7 từ bộ phận CNTT nội bộ của chúng tôi

Quan Hệ Đối Tác

Vào đầu năm 2020, Green Speed đã hợp tác với công ty hàng đầu Thị trường Nhật Bản “UT Group” để trở thành Công ty Cổ phần. Với cả Green Speed JSC và UT group đều có chung tầm nhìn là cung cấp dịch vụ chất lượng và chia sẻ thị trường trong khu vực Đông Nam Á và giám sát.

13

Số năm kinh nghiệm

150

Khách hàng

08.39

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

OUR PARTNERS

CLIENT TESTIMONIALS